Kannanottoasiakirjat

EUD laatii säännöllisesti kannanottoja kuurojen yhteisön kannalta merkityksellisistä aiheista. EUD:n sihteeristö laatii kannanotot, jotka EUD:n yleiskokous hyväksyy. EUD:n kannanotot laaditaan kuultuaan kansallisia kuurojen yhdistyksiä, ja ne kuvastavat Euroopan kuurojen yhteisön yhteistä näkemystä tietyistä aiheista.