Sukupuolten tasa-arvo

EUD pyrkii määrätietoisesti edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja torjumaan moninaista ja monitahoista syrjintää, sillä kuurojen naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen ja suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa politiikkatoimissa, valmiuksien kehittämisessä ja viestintätoimissa.