Tarkistettu audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi (AVMS)

Direktiivillä luodaan EU:n tason kehys, jolla koordinoidaan kaikkia audiovisuaalisia medioita, sekä perinteisiä televisiolähetyksiä että tilauspalveluja (esimerkiksi Netflix, Amazon Video, Now TV), koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Siinä asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa vihapuheen ja vammaisuuteen ja muihin syihin perustuvan syrjinnän kieltämistä, televisio-ohjelmissa annettavia kaupallisia tietoja, alaikäisten suojelua, audiovisuaalipalveluja valvovien kansallisten sääntelyelinten riippumattomuutta ja eurooppalaisten audiovisuaalituotantojen edistämistä. Vuonna 2018 EU päivitti audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä tiukemmilla esteettömyysvaatimuksilla. EUD tukee säännöllisesti kansallisia tiedotuslaitoksia, kun ne ajavat tarkistetun audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin kunnianhimoista ja vankkaa saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa.