Yleisiä kommentteja

EUD antaa säännöllisesti panoksensa YK:n CRPD-komitean yleiskommentteihin varmistaakseen, että niissä otetaan huomioon kuurojen näkökulma. Yleiskommentti on perussopimuselimen tulkinta ihmisoikeussopimuksen määräyksistä, temaattisista kysymyksistä tai sen työmenetelmistä.

Yleiskommenteissa pyritään usein selventämään sopimusvaltioiden raportointivelvollisuuksia tiettyjen määräysten osalta ja ehdottamaan lähestymistapoja sopimusmääräysten täytäntöönpanoon.