Toiminta

EUD:n poliittisella toiminnalla pyritään varmistamaan, että EU:n lainsäädännössä, politiikassa ja strategioissa otetaan täysin ja tarkasti huomioon kuurojen näkökulmat EU:n tasolla ja että kuuroja ei jätetä syrjään. EUD:n tavoitteena on varmistaa, että kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta pannaan täytäntöön EU:n tasolla kaikessa asiaankuuluvassa lainsäädännössä, politiikassa ja aloitteissa, kuurojen henkilöiden oikeudet EU:ssa toteutuvat, niitä suojellaan ja kunnioitetaan.

EUD:n valmiuksien kehittämistoimilla pyritään varmistamaan, että kansallisilla neuvonantajilla on valmiudet puolustaa oikeuksiaan kansallisella tasolla. EUD:n tiedotustoimilla pyritään lisäämään tietoisuutta kuurojen oikeuksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit