Politiikka

Poliittisen työmme tavoitteena on varmistaa, että YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, EU:n vammaisten oikeuksia koskeva strategia 2021-2030, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja muut EU:n tason politiikat, lainsäädäntö, strategiat ja aloitteet, joilla pyritään suojelemaan ja edistämään kuurojen oikeuksia EU:ssa, pannaan täysimääräisesti ja mielekkäästi täytäntöön.

Aiheeseen liittyvät artikkelit