Hallituksen jäsenet

EUD koostuu seuraavista rakenteellisista elimistä: yleiskokous, hallitus, jonka puheenjohtajana toimii EUD:n puheenjohtaja, ja sihteeristö.

Hallituksessa on viisi jäsentä: yksi puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen varsinaista jäsentä.

EUD:n yleiskokous valitsee uuden hallituksen joka neljäs vuosi. EUD:n täysjäsenet, kansalliset kuurojen yhdistykset (NAD:t), ehdottavat ehdokkaita hallitukseen. Myös hallituksen nykyiset jäsenet voidaan valita uudelleen, jos kansallinen kuurojen liitto tukee heidän ehdokkuuttaan. Kun viisi hallituksen jäsentä on valittu, heidän tehtävänään on valvoa yhdessä EUD:n työtä ja toimintaa. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa tai työtehtävien mukaan.

EUD:n nykyinen hallitus valittiin EUD:n yleiskokouksessa Marseillessa vuonna 2022. Seuraava EUD:n hallituksen vaali järjestetään yleiskokouksessa vuonna 2026 Kyproksella.

Sofia Isari

Presidentti

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Varapuheenjohtaja

France

Paal Richard Peterson

Hallituksen jäsen

Norway

David Buxton

Hallituksen jäsen

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Hallituksen jäsen

Belgium