Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Euroopan unioni viettää joka vuosi 11. helmikuuta 112-hätänumeropäivää.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2020 kertomuksen eurooppalaisen hätänumeron 112 täytäntöönpanon tehokkuudesta, joka toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan sähköisen viestinnän säännöstön mukaisesti. Komissio on kerännyt tietoja 112-numeron täytäntöönpanosta vuodesta 2007 lähtien. Tämä kertomus on ensimmäinen, jolla pannaan täytäntöön käytännesäännöissä asetettu velvoite toimittaa kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka toinen vuosi.

Euroopan komissio päättelee, että vammaiset loppukäyttäjät eivät hyödy täysin vastaavista keinoista saada hätäpalveluja, varsinkaan verkkovierailujen yhteydessä. Kun nämä loppukäyttäjät eivät voi soittaa 112-puhelua, heidän on turvauduttava kansallisiin hajanaisiin ratkaisuihin. Tämä tilanne on ristiriidassa sen kanssa, että yhdenmukaistettu eurooppalainen hätänumero 112 on muiden loppukäyttäjien saatavilla, ja se on merkittävä puute hätäpalvelujen saatavuudessa. Verkkovierailullisten loppukäyttäjien saatavilla ei aina ole hätäpalveluja, jotka on taattu vierailujäsenvaltioissa, eikä heille tiedoteta käytettävissä olevista keinoista.

Euroopan komissio korostaa, että jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta ne täyttävät Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti hätätiedotusta ja yhtenäistä eurooppalaista hätänumeroa koskevan 109 artiklan vaatimukset. Kaikkien loppukäyttäjien, myös vammaisten loppukäyttäjien, olisi voitava pyytää ja saada tehokkaasti apua hätäpalveluilta riippumatta siitä, missä päin Euroopan unionia he ovat. 

Jotta tämä olisi mahdollista, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarkka soittajan paikannus kaikkien loppukäyttäjien osalta ja luotava vammaisille loppukäyttäjille, myös toiseen EU:n jäsenvaltioon matkustaville, vastaavat käyttömahdollisuudet.

Jäsenvaltioiden olisi päivitettävä PSAP-järjestelmiään varmistaakseen, että ne soveltuvat digitaaliaikaan. Vanhat PSAP-järjestelmät eivät vielä pysty käsittelemään ja käsittelemään hätätiedotteita, jotka ovat todella vammaisten loppukäyttäjien saatavilla. Nykyaikaisten reaaliaikaisten tekstiviestien ja kokonaiskeskustelujen käyttöönotto edellyttää PSAP-järjestelmän päivittämistä toisiinsa liitettyjen PSAP-asemien täysimittaiseksi IP-verkoksi, joka pystyy reitittämään ja käsittelemään IP-pohjaista hätäviestintää asianmukaisesti.

Haluatko osallistua edunvalvontaan tämän toteuttamiseksi? EUD on kehittänyt työkalupakin, jossa kerrotaan, mistä aloittaa: https://www.www.eud.eu/news/training/eud-toolkit-european-electronic-communications-code/ 

Täältä löydät yleiskatsauksen EU:ssa tällä hetkellä käytössä olevista vammaisten loppukäyttäjien vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2020-report-effectiveness-implementation-european-emergency-number-112

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön