Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

Konsultationsmøde på det globale handicaptopmøde

Den 14. december 2021 deltog EUD i et webinar arrangeret af EUF. Formålet var at give oplysninger om det globale handicaptopmøde (GDS) 2022 og de europæiske regionale handicaptopmødeprogrammer, den type forpligtelser, som regeringer og andre interessenter kan indgå, og hvordan OPD'er kan inddrages, bl.a. via civilsamfundsforummet.

Greta Gamberini, Global Disability Summit Officer hos International Disability Alliance (IDA), gav en oversigt over GDS, som vil være helt virtuelt og skal finde sted den 16.-17. februar 2022 kl. 14-17. Hun mindede deltagerne om, at GDS ikke er en konference for at skabe synlighed, men snarere for inklusion af handicappede i en bredere udviklingskontekst. Gamberini gav også oplysninger om det globale ungdomstopmøde den 14. februar 2022, som IDA, Atlas Alliance, FN's børnefond (UNICEF) og IDA Youth Caucus er værter for i fællesskab. Formålet er at fremvise innovationen i organisationer, der ledes af unge med handicap på lokalt, regionalt og globalt plan. Den næste dag, den 15. februar 2022, finder civilsamfundsforummet sted. Denne begivenhed, som organiseres af referencegruppen for civilsamfundet og afholdes i fællesskab af IDA og Atlas Alliance, dækker spørgsmål af relevans for civilsamfundet, som måske ikke bliver behandlet under GDS.

Marion Steff, leder af EUF's internationale koordinator, talte om regionale topmøder i forbindelse med GDS. Hun sagde, at de regionale topmøder har til formål at forankre GDS-mekanismen og fremme fokuserede diskussioner, der er relevante for hver enkelt region. På EU-topmødet om inddragelse af handicappede i det internationale samarbejde den 8. februar 2022 vil deltagerne drøfte samarbejde på tværs af den bredere europæiske region, og hvordan man kan øge inddragelsen af handicappede i det internationale samarbejde. Kun fire lande har givet tilsagn om deltagelse i den kommende GDS: Sverige, Andorra, Finland og Det Forenede Kongerige.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold