EU-Kommissionen

Europa-Kommissionen (EC) forbereder lovgivning, som skal vedtages af Rådet (som repræsenterer medlemslandene) og Europa-Parlamentet (som repræsenterer borgerne). EUD giver løbende input til Europa-Kommissionen for at sikre, at Kommissionens arbejde omfatter døve personer.

Ved at samarbejde med Europa-Kommissionen og give Kommissionen input til udformningen af politikker bidrager EUD til evidensbaseret regulering, politikker og reformer på EU-plan. EUD er også medlem af Europa-Kommissionens handicapplatform.