EU-lovgivning om tilgængelighed

EUD arbejder for mere og bedre tilgængelighed i EU og overvåger gennemførelsen og gennemførelsen af den tidligere vedtagne lovgivning om tilgængelighed på EU-plan: den europæiske lov om tilgængelighed, direktivet om audiovisuelle medietjenester og EU's kodeks for elektronisk kommunikation for døve personer på nationalt plan.

Relaterede artikler