Bestyrelsesmedlemmer

EUD består af følgende strukturelle organer: generalforsamlingen, bestyrelsen, som ledes af EUD's formand, og sekretariatet.

Bestyrelsen består af fem medlemmer: en formand, en næstformand og tre ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Hvert fjerde år vælger EUD's generalforsamling en ny bestyrelse. Kandidaterne til bestyrelsen foreslås af EUD's fuldgyldige medlemmer, de nationale døveforeninger (NAD'er). Siddende bestyrelsesmedlemmer kan også genvælges, hvis NAD'en støtter deres kandidatur. Når de fem bestyrelsesmedlemmer er valgt, er de ansvarlige for at føre fælles tilsyn med EUD's arbejde og aktiviteter. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året, eller når det er påkrævet af hensyn til arbejdet.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofia Isari

Formand

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Næstformand

France

Paal Richard Peterson

Medlem af bestyrelsen

Norway

David Buxton

Medlem af bestyrelsen

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Medlem af bestyrelsen

Belgium