Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Samrådsmöte i samband med det globala toppmötet om funktionshinder

Den 14 december 2021 deltog EUD i ett webbseminarium som anordnades av EUF. Syftet var att ge information om det globala toppmötet om funktionshinder (GDS) 2022 och de europeiska regionala toppmötesprogrammen om funktionshinder, vilken typ av åtaganden som regeringar och andra intressenter kan göra och hur OPD:er kan delta, bland annat via forumet för det civila samhället.

Greta Gamberini, ansvarig för Global Disability Summit vid International Disability Alliance (IDA), gav en översikt över GDS, som kommer att vara helt virtuellt och äga rum den 16-17 februari 2022 kl. 14-17. Hon påminde deltagarna om att GDS inte är en konferens för att skapa synlighet, utan snarare för inkludering av funktionshinder i ett bredare utvecklingssammanhang. Gamberini delade också med sig av information om det globala ungdomstoppmötet den 14 februari 2022, som arrangeras gemensamt av IDA, Atlas Alliance, FN:s barnfond (Unicef) och IDA Youth Caucus. Syftet är att visa upp innovationer från organisationer som leds av ungdomar med funktionsnedsättning på lokal, regional och global nivå. Nästa dag, den 15 februari 2022, kommer forumet för det civila samhället att äga rum. Detta evenemang, som organiseras av referensgruppen för det civila samhället och som arrangeras gemensamt av IDA och Atlas Alliance, tar upp frågor som är relevanta för det civila samhället och som kanske inte tas upp under GDS.

Marion Steff, chef för EUF:s internationella samordnare, talade om regionala toppmöten med anknytning till GDS. Hon sade att de regionala toppmötena är avsedda att förankra GDS-mekanismen och främja fokuserade diskussioner som är relevanta för varje region. Vid EU-toppmötet om inkludering av funktionshindrade i det internationella samarbetet den 8 februari 2022 kommer deltagarna att diskutera samarbete i den bredare europeiska regionen och hur man kan öka inkluderingen av funktionshindrade personer. Endast fyra länder har gjort åtaganden för det kommande GDS: Sverige, Andorra, Finland och Storbritannien.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll