Fuldgyldige medlemmer

EUD har hjemsted i Bruxelles, Belgien, og er en non-profit europæisk ikke-statslig organisation (ENGO), hvis medlemmer består af nationale døveorganisationer (NAD'er).

Det er den eneste overnationale organisation, der repræsenterer døve på europæisk plan, og er en af de få ENGO'er, der repræsenterer foreninger fra alle 27 EU-medlemsstater samt Island, Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige.

Fuldgyldige medlemmer

Tilknyttede medlemmer