Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Puuetega inimeste 3. EP

EUD

5. detsembril koguneb 3. Euroopa Puuetega Inimeste Parlament (EPPD) üle 450 delegaadi puuetega inimesi esindavatest organisatsioonidest üle kogu Euroopa. Nad kohtuvad Euroopa Parlamendis Euroopa Parlamendi juhtide, Euroopa Parlamendi liikmete ja ELi otsustajatega, et arutada, kuidas Euroopa saab tagada puuetega inimeste õiguste kaitse praegusel kriisiajal. 

See ajalooline sündmus tuleb täpselt õigel ajal, sest 2013. aastal peab EL esitama ÜRO-le oma esimese aruande 80 miljoni puudega kodaniku õiguste rakendamisel tehtud edusammude kohta. Need õigused on määratletud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis, mis on esimene inimõiguste leping, mille EL on ratifitseerinud. 

Kolmas Euroopa puuetega inimeste parlament aitab kaasa dialoogi edendamisele riiklike puuetega inimeste organisatsioonide, Euroopa Parlamendi liikmete ja ELi otsustajate vahel, et luua kõigile kodanikele võrdseid võimalusi pakkuv juurdepääsetav Euroopa.

Puuetega inimeste organisatsioonide delegaadid arutavad ja hääletavad ka resolutsiooni, milles kutsutakse Euroopa institutsioone ja nõuandvaid organeid, ELi liikmesriike, sotsiaalpartnereid, kodanikuühiskonda, valitsusväliseid organisatsioone, andmekaitseorganisatsioone ja teisi sidusrühmi üles võtma asjakohaseid meetmeid puuetega inimeste õiguste rakendamiseks Euroopas. 

Ürituse ülesehitus sarnaneb Euroopa Parlamendi täiskogu istungi ülesehitusele, kasutades samuti samu sõnavõtureegleid.

Kõnelejad:
Ürituse kõnelejate hulgas on: 
- Martin Schulz, Euroopa Parlamendi president 
- Hannes Swoboda, Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni esimees
- Peamiste parlamendifraktsioonide esimehed (kutsutud)
- Roberta Angelilli, Euroopa Parlamendi asepresident
- Erminia Mazzoni, petitsioonikomisjoni esimees
- Pervenche Bères, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees
- Ádám Kósa, Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Parlamendi puuetega inimeste fraktsioonidevahelise töörühma esimees
- Herman Van Rompuy, Euroopa Ülemkogu eesistuja (videosõnum)
- Nikoforos Diamandouros, Euroopa ombudsman 
- Yannis Vardakastanis, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi president

Tagasivaade:
See on kolmas kord, kui selline üritus toimub Euroopa Parlamendis. Esimene toimus 1993. aastal ja teine 2003. aastal. Mõlemad üritused lõppesid resolutsioonide vastuvõtmisega (1993. ja 2003. aastal) ja manifesti vastuvõtmisega eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste kohta.

Veebivoog:
Üritusel võivad osaleda ainult puuetega inimeste organisatsioonid, keda on kutsutud nimetama delegaate ja Euroopa Parlamendi liikmeid. Üritust saab siiski jälgida Euroopa Parlamendi veebisaidil, kus on suuline tõlge enamikus ELi keeltes. Lisateave on peagi kättesaadav.

Allikas: Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF) - http://www.edf-feph.org/

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content