Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

3-ти ЕП на хората с увреждания

EUD

На 5 декември третият Европейски парламент на хората с увреждания (ЕПХУ) ще събере повече от 450 делегати от организации, представляващи хора с увреждания (ОХУ) от цяла Европа. Те ще се срещнат в Европейския парламент с лидерите на Европейския парламент, членовете на ЕП и лицата, вземащи решения в ЕС, за да обсъдят как Европа може да гарантира защитата на правата на хората с увреждания в този период на криза. 

Това историческо събитие идва точно навреме, тъй като през 2013 г. ЕС ще трябва да представи първия си доклад пред ООН за напредъка, който е постигнал в прилагането на правата на своите 80 милиона граждани с увреждания. Тези права са определени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) - първият договор за правата на човека, който ЕС е ратифицирал. 

Третият Европейски парламент на хората с увреждания ще допринесе за насърчаване на диалога между националните организации на хората с увреждания, членовете на Европейския парламент и лицата, вземащи решения в ЕС, относно изграждането на достъпна Европа с равни възможности за всички граждани.

Делегатите от организациите на хората с увреждания ще обсъдят и гласуват резолюция, в която се призовават европейските институции и консултативни органи, държавите членки на ЕС, социалните партньори, гражданското общество, НПО, ОЗД и други заинтересовани страни да предприемат подходящи стъпки за прилагане на правата на хората с увреждания в Европа. 

Събитието ще бъде структурирано подобно на пленарно заседание на Европейския парламент, като ще се използват същите правила за изказване.

Говорители:
Сред лекторите на събитието ще бъдат: 
- Мартин Шулц, председател на Европейския парламент 
- Ханес Свобода, председател на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент
- Председатели на основните парламентарни групи (поканени)
- Роберта Angelilli, заместник-председател на Европейския парламент
- Erminia Mazzoni, председател на комисията по петиции
- Pervenche Bères, председател на комисията по заетост и социални въпроси
- Ádám Kósa, евродепутат, председател на Интергрупата на ЕП по въпросите на хората с увреждания
- Херман ван Ромпой, председател на Европейския съвет (видеопослание)
- Никофорос Диамандурос, Европейски омбудсман 
- Янис Вардакастанис, председател на Европейския форум на хората с увреждания

Ретроспекция:
Подобно събитие се провежда за трети път в Европейския парламент. Първото беше организирано през 1993 г., а второто - през 2003 г. И двете събития приключиха с приемането на резолюции (1993 и 2003 г.) и манифест за предстоящите избори за Европейски парламент.

Уеб поток:
В събитието могат да участват само организации на хора с увреждания, които са поканени да излъчат делегати и членове на Европейския парламент. Събитието обаче ще бъде предавано по интернет на уебсайта на Европейския парламент с устен превод на повечето езици на ЕС. Повече информация ще бъде предоставена скоро.

Източник: Европейски форум на хората с увреждания (EDF) - http://www.edf-feph.org/

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието