Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamist käsitleva aruande lõpliku versiooni vastuvõtmine, pöörates erilist tähelepanu ELi kohta esitatud kokkuvõtvatele tähelepanekutele.

EUD

EUD on teinud ulatuslikku tööd ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja ELi läbivaatamisistungi kallal. Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon vaatasid mõlemad läbi rakendusprotsessi. EUD on osalenud Euroopa Parlamendi üritustel seoses ELi lõppjäreldustega, et esitada oma seisukohti. Samuti andsime oma panuse lõppjäreldustesse, juhtides tähelepanu viipekeelte tähtsusele ja nende ametlikule tunnustamisele liikmesriikides. 

Strasbourgis on korraldatud mitu puuetega inimeste töörühma koosolekut, et arutada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist. Osalesime ühel neist ja võtsime sõna, et pidada kõne, milles juhtisime tähelepanu sellele, kui oluline on edendada rakendamist vastavalt ELi lõppjäreldustele.

ELD tervitab asjaolu, et Euroopa Parlamendi liige Helga Stevens on raportöör Euroopa Parlamendi raporti koostamisel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, võttes eriti arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee lõppjäreldusi. Mitmeid eelnõusid on arutatud ja ELD on kõiki arenguid tähelepanelikult jälginud. Lõplik eelnõu pannakse hääletusele 7. juulil ja me loodame, et see võetakse Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis suure häälteenamusega vastu.

Me kavatseme olla tunnistajaks selle olulise raporti vastuvõtmisele. Palume raportöör Helga Stevensil kommenteerida rakendusprotsessi ja selgitada, mida tähendaks kurtide kogukonnale ELis UNCRPD jõuline rakendamine.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content