Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Приемане на окончателния вариант на доклада за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на човека, като се обръща специално внимание на заключителните наблюдения за ЕС

EUD

EUD е работила интензивно по Конвенцията на ООН за правата на човека и по сесията за преглед на ЕС. Европейският парламент и Европейската комисия направиха преглед на процеса на прилагане. EUD присъстваше на събития в Европейския парламент във връзка със заключителните наблюдения за ЕС, за да изложи нашите виждания. Ние също така допринесохме за заключителните наблюдения, като изтъкнахме значението на жестовите езици и тяхното официално признаване в държавите членки. 

Бяха организирани няколко срещи на Интергрупата по въпросите на хората с увреждания в Страсбург за обсъждане на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Присъствахме на една от тях и взехме думата, за да изнесем реч, в която изтъкнахме значението на това да се придвижи напред прилагането на Конвенцията в съответствие със заключителните наблюдения към ЕС.

EUD приветства факта, че евродепутатът Хелга Стивънс е докладчик за доклада на Европейския парламент относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като се обръща специално внимание на заключителните наблюдения на Комитета на ООН по Конвенцията за правата на хората с увреждания. Обсъдени са няколко проекта и EUD следи отблизо всички събития. Окончателният проект ще бъде гласуван на 7 юли и ние се надяваме, че той ще бъде приет с голямо мнозинство на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Планираме да станем свидетели на приемането на този важен доклад. Ще помолим докладчика Хелга Стивънс да коментира процеса на прилагане и да обясни какво би означавало за общността на глухите хора в ЕС стриктното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на човека.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието