Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Hispaania pressiagentuur EFE intervjueerib ELi direktiivi tegevdirektorit Mark Wheatley'd läbipaistvate maskide kohta.

Interview with Mark

On 12th novembril intervjueeris Hispaania pressiagentuur EFE ELi direktorit Mark Wheatley'd läbipaistvate maskide teemal. 

COVID-19 pandeemia ja valitsuste reaktsioon sellele on tekitanud olukordi, kus kurtide õigusi on rikutud: ligipääsmatu teave, puudulik juurdepääs kommunikatsioonile haiglates ja edasine isolatsioon, muude murettekitavate probleemide hulgas. Kohustuslikud eeskirjad näokattemaskide kandmise kohta on kujutanud endast suurt tagasilööki kurtide õiguses saada teavet ja suhelda ning erinevad riigiasutused ja kurtide organisatsioonid teevad koostööd eraettevõtetega, et toota sertifitseeritud läbipaistvaid maske, mis hõlbustavad juurdepääsu teabele ja suhtlusele.

Intervjuus rõhutas Mark, et COVID-19 pandeemia on tekitanud kurtidele enneolematuid takistusi, nagu näiteks kohustus kanda näo katvaid maske, mis piiravad paljude kurtide suhtlemist. Mark tunnistas, et läbipaistvad maskid, kui need on meditsiiniliselt ohutud ja sertifitseeritud, võivad mängida olulist rolli kurtide suhtlemise hõlbustamisel. Samas selgitas ta, et läbipaistvad maskid on vaid esimene samm ja et sellele peavad järgnema paljud muud meetmed, näiteks viipekeeletõlkide kaasamine kurtidele haiglates, juurdepääsu võimaldamine COVID-19 ja vaimse tervise vihjeliinidele ning võitlus isolatsiooni vastu, millega paljud kurdid, eriti kurdid eakad inimesed, lukustusmeetmete tõttu silmitsi seisavad.

Mark rõhutas ka kurtide ja puuetega inimeste kaasamise tähtsust COVID-19 taastamiskavadesse, et kurdid saaksid võrdselt kasu COVID-19 pandeemiaga seotud poliitilistest meetmetest. Samuti rõhutas ta, et erinevate rühmade kaasamine taastamiskavadesse toob lõppkokkuvõttes kaasa tõhusama poliitilise reageerimise COVID-19 kriisile.

Intervjuu järelmeetmena jätkab ELD koostööd erinevate sidusrühmadega, et näidata täiendavaid takistusi, millega paljud kurdid jätkuvalt silmitsi seisavad, et tagada kurtide õiguste järgimine, eelkõige seoses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. EUD soovib jagada oma järeldusi ja soovitusi, mis sisalduvad dokumendis seisukoht COVID-19 mõju kohta kurtide õigustele

EUD soovib tänada Hispaania pressiagentuuri EFE selle intervjuu korraldamise eest. 

Hiljuti vastu võetud Euroopa elektroonilise side koodeks ja Euroopa juurdepääsetavuse akt tugevdavad Euroopa Liidu kohustust tagada kõigile võrdne juurdepääs numbrile 112.

ELD tuletab siiski meelde, et nüüd on ELi liikmesriikide aeg tegutseda. Euroopa sidekoodeksis ja Euroopa juurdepääsetavuse aktis loetletud õiguslikud kohustused muuta 112 kõigile kättesaadavaks tuleb kiiresti ja ambitsioonikalt üle võtta riiklikesse õigusaktidesse ja muuta need reaalsuseks, et puuetega inimesed saaksid samaväärse juurdepääsu ühtsele Euroopa hädaabinumbrile 112.

112-päeval kutsub ELD ELi liikmesriike tungivalt üles pühenduma ambitsioonikale ja kiirele kohustuse ülevõtmisele, et muuta 112 kõigile kättesaadavaks, sest tegemist on elude päästmise küsimusega ja see ei saa oodata!

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content