Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

FN's CRPD-komité gennemgår Estland

FN's Komité for Handicappedes Rettigheder (FN's CRPD-komité) holdt sin virtuelle samling fra den 8.th af marts til den 1.st i april 2021. På mødet var kun ét europæisk land - Estland - under revision. Dette var udvalgets første vurdering af Estlands gennemførelse af konventionen om handicappedes rettigheder. Estland ratificerede konventionen i maj 2012.

I den offentlige dialog, som blev afholdt online og sendt på nettet den 12.th, 15th og 17th marts drøftede FN's CRPD, som har modtaget Estlands landerapport samt bidrag fra ikke-statslige organisationer og andre interessenter, en række spørgsmål med den statslige delegation og Estlands justitiekansler.

Forud for revisionen arbejdede EUD meget tæt sammen med Estlands døveforening for at sikre, at spørgsmålene vedrørende gennemførelsen af FN's konvention om beskyttelse af døve i Estland for døve personer behandles korrekt under revisionen af kontraherende stater. EUD opfordrede den estiske døveforening til at være en aktiv aktør under revisionen og samarbejde med andre relevante partnere for at sikre, at døve ikke bliver ladt i stikken under processen. Vigtigst af alt støttede EUD kraftigt Estonian Association of the Deaf, da den indsendte den alternative rapport som informerede udvalget detaljeret om døve menneskers situation i Estland.

Efter dialogen offentliggjorde FN's Komité for handicappedes rettigheder sine afsluttende bemærkninger, hvori den bl.a. anbefalede Estland at sikre adgang til tegnsprogstolkning og tale-til-tekst-tjenester for døve og hørehæmmede personer på alle områder af livet. Desuden opfordrede udvalget Estland til at styrke foranstaltningerne, herunder gennem tilskud og andre incitamenter, for at øge den officielle uddannelse af tegnsprogstolke, herunder på universitetsniveau, og vedtage foranstaltninger til at øge bevidstheden om døvekulturen og det estiske tegnsprog. Udvalget opfordrede også indtrængende til at sikre adgang til al offentlig information, herunder tv- og medietjenester, for alle personer med handicap gennem tegnsprog, undertekster og undertekster, og tildele tilstrækkelige midler til udvikling, fremme og brug heraf. I alt bad udvalget om at træffe foranstaltninger og sikre bedre tilgængelighed via estisk tegnsprog i forbindelse med gennemførelsen af fem artikler i FN's konvention om handicappedes rettigheder: artikel 13 om adgang til domstolene, artikel 21 om ytrings- og meningsfrihed og adgang til information, artikel 24 om uddannelse, artikel 27 om arbejde og beskæftigelse og artikel 30 om deltagelse i kulturlivet, rekreation, fritid og sport.

EUD's samarbejde med Estonian Association of the Deaf kan ses som et eksempel på god praksis, hvor det er lykkedes at forene kræfterne og opnå gode resultater. EUD vil gerne takke Estonian Association of the Deaf for deres hårde arbejde med at sikre, at døveperspektiverne var synlige under revisionsprocessen, og opfordrer andre medlemmer til at være lige så aktive under FN's CRPD-revisionsprocesser.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold