Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

Odbor ZN za CRPD pregledal Estonijo

Odbor ZN za pravice invalidov (Odbor ZN za varstvo pravic invalidov) se je virtualno sestal 8.th marca do 1.st aprila 2021. Med zasedanjem je bila pregledana le ena evropska država - Estonija. To je bila prva ocena Odbora o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov v Estoniji. Estonija je konvencijo ratificirala maja 2012.

V javnem dialogu, ki je potekal prek spleta in je bil predvajan 12.th, 15th in 17th Marca je UN CRPD, ki je prejel državno poročilo Estonije ter prispevke nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih strani, razpravljal o številnih vprašanjih z državno delegacijo in estonskim pravosodnim kanclerjem.

Pred pregledom je EUD tesno sodelovala z estonsko zvezo gluhih, da bi zagotovila ustrezno obravnavo vprašanj, povezanih z izvajanjem Konvencije ZN o pravicah gluhih oseb v Estoniji, med pregledom države pogodbenice. EUD je estonsko zvezo gluhih spodbujala, naj bo med pregledom aktivna udeleženka in naj sodeluje z drugimi ustreznimi partnerji, da se zagotovi, da gluhe osebe med postopkom ne bodo zapostavljene. Najpomembneje je, da je EUD močno podprla estonsko združenje gluhih pri predložitvi alternativno poročilo ki je Odbor podrobno seznanil s položajem gluhih oseb v Estoniji.

Po dialogu je Odbor ZN za pravice invalidov objavil sklepne ugotovitve in Estoniji med drugim priporočil, naj gluhim in naglušnim osebam na vseh področjih življenja zagotovi dostop do tolmačenja znakovnega jezika in storitve pretvorbe govora v besedilo. Poleg tega je odbor Estonijo spodbudil, naj okrepi ukrepe, tudi s subvencijami in drugimi spodbudami, za povečanje uradnega usposabljanja tolmačev znakovnega jezika, tudi na univerzitetni ravni, ter sprejme ukrepe za ozaveščanje o kulturi gluhih in estonskem znakovnem jeziku. Odbor je tudi pozval, naj zagotovi dostopnost vseh javnih informacij, vključno s televizijskimi in medijskimi storitvami, za vse invalide s pomočjo znakovnega jezika, podnapisov in podnapisov ter nameni ustrezna sredstva za njihov razvoj, spodbujanje in uporabo. Odbor je skupno pozval k sprejetju ukrepov in zagotovitvi boljše dostopnosti prek estonskega znakovnega jezika pri izvajanju petih členov Konvencije ZN o pravicah invalidov: 13. člena o dostopu do pravnega varstva, 21. člena o svobodi izražanja in mnenja ter dostopu do informacij, 24. člena o izobraževanju, 27. člena o delu in zaposlovanju ter 30. člena o udeležbi v kulturnem življenju, rekreaciji, prostem času in športu.

Sodelovanje EUD z estonsko zvezo gluhih je lahko primer dobre prakse, ko združevanje moči pripelje do ugodnih rezultatov. EUD se zahvaljuje Estonski zvezi gluhih za njihovo trdo delo, s katerim so zagotovili, da so bile perspektive gluhih vidne med postopkom pregleda, in spodbuja druge člane, naj bodo enako dejavni med postopki pregleda Konvencije ZN o pravicah gluhih.

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

112 Day 2020

112 Day

112 is a life-saving number for all users. The European Commission recently showed its commitment

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino