Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

2019. aasta tööfoorum ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta ELis ja selle liikmesriikides

EUD

13. kuupäevalth mail osales ELD tööfoorumil, mis käsitles ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist ELis ja selle liikmesriikides. Foorumi korraldas Euroopa Komisjon ja see toimub alates 2010. aastast igal aastal.

Foorum tõi kokku liikmesriikide, Euroopa Liidu, kodanikuühiskonna, teabekeskuste ja kõigi teiste sidusrühmade esindajad, kes vastutavad ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamise järelevalve eest nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Foorumil jagasid osalejad kogemusi ÜRO lapse õiguste konventsiooni praktilise rakendamise ja järelevalve kohta ning otsisid lahendusi ühiste probleemide lahendamiseks. Käsitleti nii sisulisi õigusi kui ka juhtimisküsimusi.

Sel aastal keskendus tööfoorum 2019. aasta ELi valimiste ajal õigusele poliitilisele osalemisele ja sellele, kuidas tagada, et puuetega inimesed saaksid oma hääleõigust sisuliselt kasutada. Foorumi käigus arutasid osalejad ka seda, kuidas nõuda ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevaid õigusi, nt kuidas rakendada õigust kaasavale haridusele, milline on võrdõiguslikkuse organite, Euroopa ombudsmani või eriraportööri ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee roll kaebuste menetlemisel. Osalejad arutasid ka seda, milline on ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja teiste rahvusvaheliste konventsioonide, näiteks naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni (CEDAW) või Haagi konventsiooni haavatavate täiskasvanute kaitse kohta, vastastikune mõju.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist käsitlev tööfoorum toimus Brüsselis ja oli suurepärane üritus, et luua võrgustik liikmesriikide esindajate ja ELi ametnikega ning arutada, kuidas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni saab liikmesriikides tõhusalt rakendada ja kuidas teha olulisi muudatusi kurtide kogukondade jaoks kogu ELis.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content