Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Koostöö ÜROga väljaspool ÜRO lapse õiguste konventsiooni komiteed

EUD veebiseminar

23. kuupäevalrd Juunis korraldas EUD veebiseminari, mille käigus EUD rõhutas, et on mitmeid ÜRO lepinguorganeid, agentuure ja fonde, millega EUD liikmed peavad tegelema, et tagada kurtide süstemaatiline ja valdkondadevaheline kaasamine ÜRO inimõiguste kaitsemehhanismidesse.

Näiteks rõhutas EUD veebiseminari ajal, et kurtide naiste õiguste kaitsjate jaoks on oluline suhelda ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni komiteega. Kurtid naised tuleb sisuliselt kaasata ÜRO CEDAWi rakendamise protsessi, et tagada nende seisukohtade ja vaatenurkade nähtavus, kui propageeritakse tugevamat kaitset diskrimineerimise vastu või kaitset soolise vägivalla eest. Veebiseminaril julgustati kurtide riiklikke ühendusi kogu Euroopas looma tugevamaid suhteid ÜRO üksustega, nagu ÜRO Laste Hädaabifond (UNICEF) ja ÜRO pagulaste ülemkomissar (UNHCR).

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content