Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Samarbete med FN utöver FN:s CRPD-kommitté

EUD-webbseminarium

På den 23rd I juni anordnade EUD ett webbseminarium där EUD lyfte fram att det finns ett antal FN:s fördragsorgan, byråer och fonder som EUD:s medlemmar måste samarbeta med för att se till att döva personer systematiskt och övergripande inkluderas i FN:s mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter.

Under webbseminariet betonade EUD till exempel att det är viktigt för förespråkare av döva kvinnors rättigheter att engagera sig i kommittén för FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (FN:s CEDAW). Döva kvinnor måste på ett meningsfullt sätt inkluderas i processen för genomförandet av FN:s CEDAW för att säkerställa att deras åsikter och perspektiv är synliga när de förespråkar ett starkare skydd mot diskriminering eller skydd mot könsrelaterat våld. Webbinariet uppmuntrade också de nationella dövföreningarna i Europa att skapa starkare relationer med FN-enheter som FN:s barnfond (Unicef) och FN:s flyktingkommissarie (UNHCR).

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll