Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EUD osaleb Euroopa Parlamendi liikme Katrin Langensiepeni korraldatud veebiseminaril puuetega inimeste tööhõive teemal.

Katrin Langensiepen

18. päevalth novembris osales EUD koos Euroopa Parlamendi liikme Marc Angeliga Euroopa Parlamendi liikme Katrin Langensiepeni veebiseminaril puuetega inimeste tööhõive olukorra kohta. Veebiseminari aluseks oli uus aruanne "Nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni valguses, rakendamine". EUD on aktiivselt panustanud aruandesse ja andnud proua Langensiepenile ja tema meeskonnale ulatuslikku tagasisidet ajurünnakute kaudu alates juunist kuni septembrini 2020.

Veebiseminari käigus tutvustasid erinevad organisatsioonid oma prioriteete. ELD tõi esile oma peamised ettepanekud ELile ja liikmesriikidele:

  • Mõistlik kohandamine peab muutuma normiks
  • Vaja on andmeid, mis on liigendatud nii puude tüübi kui ka muude põhjuste järgi.
  • Teadlikkuse tõstmise kampaaniad tuleb kavandada stereotüüpide vastu võitlemiseks.
  • ELi nõukogu peab vabastama võrdse kohtlemise direktiivi blokeeringu
  • Tagada kurtide vaba liikumine liikmesriikide vahelise puude staatuse vastastikuse tunnustamise kaudu.

Tööalase võrdõiguslikkuse direktiiv võeti vastu enne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni vastuvõtmist, mistõttu puudusid EED-st olulised ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätted. EED on teisese õigusaktina seotud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätetega.

EUD hindab kõrgelt selle raporti koostamise avatud ja koostööd Euroopa Parlamendi liikme Katrin Langensiepeni meeskonnaga. EUD soovib rõhutada Euroopa Parlamendi liikmete ja puuetega inimeste organisatsioonide avatud, läbipaistvate ja kaasavate konsultatsiooniprotsesside tähtsust kui põhielementi, et tagada kõigi puuetega inimeste täielik kaasamine, nagu on sätestatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 4 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 3, mis käsitlevad puuetega inimeste osalemise tagamist konventsiooni rakendamises ja järelevalves.

EUD soovib tänada Euroopa Parlamendi liiget Katirn Langensiepenit selle veebiseminari korraldamise eest.

Juurdepääs aruandele siin.

Juurdepääs veebisaidile, kus on esitatud peamised poliitilised nõudmised siin.  

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content