Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

EURACTIV Digitaalne kaasamine

12. oktoobril 2021 osales ELD EURACTIVi korraldatud veebiseminaril nimega "Digitaalne kaasamine: Kuidas tagada, et ükski Euroopa ei jääks maha. Selle eesmärk oli edendada aktiivset arutelu ühenduvuse üle, et vähendada digitaalset lõhet ja suurendada digitaalset kaasatust Euroopas.

Sissejuhatuse tegi Euroopa Parlamendi (EP) kultuuri- ja hariduskomisjoni aseesimees Victor Negrescu. Victor Negrescu on praegu Euroopa Parlamendis digitaalse hariduspoliitika kujundamise raportöör ja pooldab Euroopa tasandi lahendusi, et vähendada digitaalset lõhet maa- ja linnapiirkondade vahel. Hr Negrescu väitis, et kõik eurooplased saaksid kasu sellest üha kiiremast digitaalsest revolutsioonist.

Fabrizia Benini, Euroopa Komisjoni digitaalse majanduse, majanduse elavdamise kava ja oskuste üksuse (DG CONNECT) juht, kutsus üles suurendama sünergiat haridus- ja tööhõivealaste digitaalsete oskuste poliitika vahel. Benini tutvustas andmeid, mille kohaselt omab vaid 66% elanikkonnast digitaalseid põhioskusi, mis on palju väiksem osakaal kui 84%, kes kasutavad internetti. See erinevus näitab, et osa elanikkonnast kasutab internetti ilma piisavate teadmisteta, et aru saada, mida nad teevad. Proua Benini tõi esile, et on oluline edendada iga eurooplase digioskusi, mille eesmärk on, et 2030. aastaks oleks vähemalt 20 miljonit kõrgetasemelist IKT-spetsialisti tööl.

Euroopa Komisjoni digitaalse hariduse üksuse (hariduse ja kultuuri peadirektoraat) juht Gergov Dimitrov ütles, et see peab saama meie kooli- ja koolitussüsteemide lahutamatuks osaks. Dimitrov väitis, et digiharidusse tehtud investeeringu parima tasuvuse saavutamiseks tuleb alustada varakult, lapsepõlves. Selle pakkumine alg- ja keskkooliastmes tooks kaasa oskuslikumate kasutajate rühma, kellel on vajalikud oskused, et sujuvalt siseneda tööturule ja digitaalmajandusse. Ta rõhutas ka õpetajate varajase digioskuste koolituse tähtsust.

Euroopa Parlamendi liige Victor Negrescu tõstatas kaasamise teema, väites, et digitaalses ümberkujundamises on oluline, et kõigil oleks juurdepääs tehnoloogiale, ning et me peame selle eest seisma Euroopa tasandil. Eelkõige tõi Negrescu esile maapiirkondades elavate rühmade, puuetega inimeste ja sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate inimeste tõrjutuse, märkides, et kui ka ainult üks inimene jääb maha, siis on digitaalne ümberkujundamine ebaõnnestunud.

Kokkuvõttes oli üritus võimalus saada teavet Euroopa tasandi poliitikate kohta, mida komisjon soovib kehtestada, et tagada kaasav mudel digitaalseks ümberkujundamiseks, sealhulgas eesmärgid aastaks 2030. Selles Euroopa tehnoloogia ja ühiskonna revolutsioonis on oluline rõhutada riiklike kurtide ühenduste rolli selle tagamisel, et kurtidel oleks juurdepääs digitaalsetele oskustele ja ressurssidele, et uuel ajastul edukalt toime tulla.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content