Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ÜRO lapse õiguste konventsiooni tööfoorum ELis

Mark Wheatley teeb otseülekande 2012. aasta tööfoorumilt, mis käsitleb ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamist ELis. Foorum on poliitiliste sidusrühmade, andmekaitseorganisatsioonide esindajate ja õigusekspertide ning UNCRPD komitee liikmete vahetusfoorum. Tänavune foorum keskendus konventsiooni praktilisele rakendamisele ja eelkõige puuetega inimeste kasutajate juhitud organisatsioonide ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu suurendamisele. EUD kui kurtide juhitud katusorganisatsioon toetab oma liikmeid riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kuid selle eesmärk on ka saavutada ÜRO konventsiooni täielik rakendamine kurtide viipekeele kasutajate jaoks ELi ja ÜRO tasandil.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content