Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Euroopan monimuotoisuuskuukauden käynnistystapahtuma

4th Euroopan komissio on käynnistänyt toukokuussa 2021 EU:n monimuotoisuuskuukauden. Aloitustilaisuudessa käsiteltiin useita aiheita: monimuotoisemman ja osallistavamman työvoiman kasvavasta tarpeesta ja vähemmistöjen työmarkkinoille pääsyn varmistamisesta siihen, miksi yritysten on tärkeää olla yhtenäisiä rasismia vastaan.

EU:n tasa-arvokomissaari Helena Dalli korosti pääpuheessaan, että "monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat kaksi Euroopan tärkeintä arvoa". Portugalin kansalaisuudesta ja tasa-arvosta vastaava valtiosihteeri Rosa Monterio vaati, että "kansallisilla politiikoilla puututaan yksilölliseen ja rakenteelliseen rasismiin ja syrjintään kaikissa muodoissaan". Euroopan parlamentin rasismin ja moninaisuuden vastaisen työryhmän (ARDI) puheenjohtaja Romero Franz totesi, että "moninaisuutemme kauneus on se, mikä tekee meistä sen, mitä olemme, eli kaikkien tasa-arvon liiton".  

Yksi keskustelun pääkohdista koski epäsuoraa ja implisiittistä syrjintää, jota kuurojen yhteisö usein kokee, kun on kyse monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämisestä työvoimassa. Keskustelussa keskityttiin siihen, että implisiittinen syrjintä on paljon vaarallisempaa vähemmistöille, koska sitä ei nähdä selvästi. Keskustelu päättyi kehotukseen lisätä tietoisuutta eri vähemmistöryhmien kohtaamista erilaisista haasteista. Esimerkkejä kuuroihin kohdistuvasta implisiittisestä syrjinnästä on eri muodoissa, kuten siinä, että kuurojen oletetaan olevan kykenemättömiä tekemään asioita (esim. ajamaan autoa) tai että yhteiskunta pitää kuuroutta tragediana tai sairautena tai sairautena. 

Tilaisuudessa kuultiin myös yksityisten yritysten, kuten Just Eat, AFRY ja Netflix, näkemyksiä. Kukin yritys toi oman näkökulmansa osallistavan ja monimuotoisen työvoiman tarpeeseen ja esitteli menestystarinoitaan. 

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen täällä.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön