Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Kestävän kehityksen alueellinen foorumi ja kansalaisyhteiskunnan foorumi

EUD

Euroopan talouskomission (ECE) alueen neljäs kestävän kehityksen alueellinen foorumi järjestettiin 19. helmikuuta 2010.th maaliskuussa 2020. COVID-19-pandemian vuoksi kokous pidettiin virtuaalikokouksena. EUD sekä yli 300 muuta kansalaisjärjestöjen, ECE:n jäsenvaltioiden, YK:n ja muiden järjestöjen edustajaa osallistuivat foorumiin virtuaalisesti.

Näistä vaikeista olosuhteista huolimatta alueellinen foorumi oli erinomainen tilaisuus jatkaa vuoropuhelua kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta alueellamme. Keskusteluissa ja esityksissä esiteltiin erilaisia ajatuksia siitä, miten Agenda 2030:n täytäntöönpanon edistymistä voitaisiin nopeuttaa.

Korostettiin, että viime vuosina poliittiset päättäjät ja yhteisöt ovat tulleet tietoisemmiksi tarpeesta saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, mutta Agenda 2030:n lupaamaa laajaa ja syvää muutosta ei ole vielä tapahtunut.

Ennen kestävän kehityksen alueellista foorumia järjestettiin 18. helmikuuta 2007 virtuaalinen kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka järjestivät Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio ja alueellinen kansalaisvaikuttamismekanismi (UN ECE RCEM).th maaliskuussa. EUD osallistui kokoukseen YK:n ECE:n RCEM:n vammaisten vaalipiirin jäsenenä ja antoi panoksensa kansalaisyhteiskunnan julkilausumaan, joka annettiin alueellisessa foorumissa. EUD pyrki korostamaan, että prosessien ja tietojen täysipainoinen saavutettavuus, esimerkiksi kansallisilla viittomakielillä ja muissa saavutettavissa muodoissa, on avainasemassa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön