Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Regionalt forum för hållbar utveckling och forumet för det civila samhället

EUD

Det fjärde regionala forumet om hållbar utveckling för regionen Ekonomikommissionen för Europa (ECE) ägde rum den 19th i mars 2020. Med tanke på COVID-19-pandemin hölls det som ett virtuellt möte. EUD samt över 300 andra företrädare för icke-statliga organisationer, ECE:s medlemsstater, FN och andra organisationer deltog virtuellt i forumet.

Trots dessa svåra omständigheter var det regionala forumet ett utmärkt tillfälle att fortsätta dialogen om genomförandet av målen för hållbar utveckling i vår region. Under diskussionerna och presentationerna presenterades olika idéer om hur man kan påskynda framstegen mot genomförandet av Agenda 2030.

Det framhölls att beslutsfattare och samhällen under de senaste åren har blivit mer medvetna om behovet av att uppnå målen för hållbar utveckling, men att den breda och djupa förändring som utlovades i Agenda 2030 ännu inte har skett.

Före det regionala forumet för hållbar utveckling hölls ett virtuellt forum för det civila samhället, som organiserades av FN:s ekonomiska kommission för Europa och den regionala mekanismen för civilt engagemang (UN ECE RCEM), den 18th i mars. EUD deltog i egenskap av medlem av konstitutionsgruppen för personer med funktionsnedsättning inom FN-ECE RCEM i mötet och bidrog till det civila samhällets uttalande som avgavs under det regionala forumet. EUD strävade efter att betona att det är avgörande att säkerställa full tillgänglighet till processer och information, till exempel på nationella teckenspråk och andra tillgängliga format, under hela genomförandet av hållbarhetsmålen.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll