Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

EUD neemt deel aan een live chat met EU-commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten over hoe sociaal beleid een duurzaam en eerlijk herstel in de EU kan ondersteunen

Image of Nicolas Schmit

Op de 4de van juni nam de EUD deel aan een live chat met de Europese commissaris voor werkgelegenheid en sociale rechten, de heer Nicolas Schmit, over hoe sociaal beleid een duurzaam en eerlijk herstel kan ondersteunen.

De COVID19-pandemie en de insluitingsmaatregelen, zoals de lockdown, hebben reeds hun weerslag op het leven van vele EU-burgers gehad, niet alleen op de gezondheid: de economieën van de verschillende lidstaten zijn zwaar getroffen en vele EU-burgers hebben reeds hun baan verloren of hun manier van werken moeten aanpassen aan de huidige uitzonderlijke omstandigheden.

Tijdens de live chat beantwoordde de heer Schmit een reeks vragen die hem via verschillende social media-kanalen waren voorgelegd. Op een vraag over het misbruik van EU-middelen legde hij de belangrijke rol van de Europese Rekenkamer uit, die erop toeziet dat de EU-middelen het beoogde doel dienen.

 Op een vraag over begrotingsprogramma's ter ondersteuning van de uitvoering van sociaal beleid inzake handicaps en vergrijzing, verklaarde de heer Schmit dat personen met een handicap een hoofdprioriteit zijn in zijn kabinet. Hij verklaarde dat het enerzijds belangrijk is discriminatie op grond van een handicap te bestrijden door de toepassing van de EU-wetgeving inzake gelijkheid te ondersteunen, met name om gelijke toegang tot de open arbeidsmarkt mogelijk te maken. Anderzijds zei hij dat de nadruk moet worden gelegd op sociale integratie om een algemene omgeving te creëren die gelijke kansen biedt. Hij legde uit dat ten minste 25% van het Europees Sociaal Fonds aan sociale integratie moet worden besteed. De heer Schmit legde ook uit dat de Europese Commissie een voorstel heeft voor loontransparantie om genderongelijkheid te bestrijden, aangezien de loonkloof tussen mannen en vrouwen momenteel 60% bedraagt.

De EUD zal nauw met de Europese Commissie blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat doven tijdens de herstelperiode na de COVID19-uitbraak in de EU niet onevenredig zwaar worden getroffen op het gebied van werkgelegenheid.  

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud