Mensenrechten

Het doel van de EUD is gelijkheid en non-discriminatie te bereiken door de mensenrechten van alle doven te beschermen; daarom streeft de EUD ernaar de mensenrechten van alle doven in de EU op zinvolle wijze te bevorderen, te beschermen, te bewaken en onder de aandacht te brengen door middel van haar beleid, capaciteitsopbouw en communicatiewerkzaamheden.

Verwante artikelen