Bestuursleden

De EUD bestaat uit de volgende structurele organen: de algemene vergadering, het bestuur, dat wordt voorgezeten door de voorzitter van de EUD, en het secretariaat.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een vice-voorzitter en drie gewone bestuursleden.

Om de vier jaar kiest de Algemene Vergadering van de EUD een nieuw bestuur. De kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door de volwaardige leden van de EUD, de nationale dovenverenigingen (NAD's). Ook zittende bestuursleden kunnen worden herkozen als de NAD hun voordracht steunt. Na hun verkiezing zijn de vijf bestuursleden verantwoordelijk voor het gezamenlijk toezicht op de werkzaamheden en activiteiten van de EUD. Het bestuur komt ten minste vier keer per jaar bijeen, of wanneer het nodig is.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofia Isari

Voorzitter

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Vice President

France

Paal Richard Peterson

Bestuurslid

Norway

David Buxton

Bestuurslid

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Bestuurslid

Belgium