Herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMS)

De richtlijn creëert een kader op EU-niveau om de nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media, zowel traditionele tv-uitzendingen als diensten op aanvraag (bijvoorbeeld Netflix, Amazon Video, Now TV) te coördineren.

Het bevat eisen betreffende aspecten zoals het verbod op haatzaaien en discriminatie op grond van handicap en andere gronden, commerciële informatie over tv-programma's, bescherming van minderjarigen, onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties die toezicht houden op audiovisuele diensten, en de bevordering van Europese audiovisuele producties. In 2018 heeft de EU de AVMD-richtlijn bijgewerkt met strengere eisen voor toegankelijkheid. De EUD steunt regelmatig NAD's bij het pleiten voor een ambitieuze en robuuste omzetting en uitvoering van de herziene AVMD-richtlijn.