VN CRPD

EUD wil ervoor zorgen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (VN CRPD) op EU- en nationaal niveau zinvol wordt uitgevoerd voor doven in de EU.

Verwante artikelen