COSP

De EUD neemt deel aan de Conferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (VN CRDP), om ervoor te zorgen dat het dovenperspectief in aanmerking wordt genomen bij de bespreking van aangelegenheden in verband met de uitvoering van het VN CRDP.