EUD & de EU

Via haar werkzaamheden streeft EUD ernaar een dialoog op EU-niveau tot stand te brengen en te onderhouden met de betrokken instellingen en ambtenaren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn langdurige partners van EUD.

Verwante artikelen