Disclaimer

Website

De informatie op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door European Union of the Deaf en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief en zonder beperking, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder het beheer van EUD vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de meningen die op deze sites worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website in de lucht en soepel te houden. EUD neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en is niet aansprakelijk voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

E-mail

De informatie in deze e-mail (inclusief bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de hierboven vermelde geadresseerden. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u hierbij meegedeeld dat u deze informatie niet mag bekendmaken, reproduceren of gebruiken voor uzelf of voor derden. Indien u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het e-mailadres van uw computer te verwijderen.