Volledige leden

EUD, gevestigd in Brussel, België, is een Europese niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk (ENGO) waarvan de leden nationale verenigingen van doven (NAD's) zijn.

It is the only supranational organisation representing Deaf people at European level and is one of the few ENGOs representing associations from all of the 27 EU Member States, in addition to Iceland, Norway, Switzerland and the United Kingdom.

Volledige leden

Aangesloten leden