ADPA-EED

Signing up for Democracy: Empowering Deaf Europeans in the EU Elections

We are excited to announce that the European elections are just one year away, scheduled for 2024. As we prepare for this important event, it is crucial to ensure that all deaf citizens have access to information about the democratic processes and their right to vote. We are proud to introduce the ADPA-EED website to promote equal opportunities and encourage active participation. Our project makes information about the European elections accessible to deaf people by providing it in International Sign, allowing approximately one million deaf European citizens to participate fully in the EU democratic processes. Join us in raising awareness about the rights of deaf Europeans.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

EUD

France

Fédération Nationaledes Sourds de France (FNSF)National Federation of France for the Deaf Information and facts

Latvia

Latvian Television has expanded its content, which is translated into sign language, during an emergency