EU-Commissie

De Europese Commissie (EC) bereidt wetgeving voor die wordt goedgekeurd door de Raad van de EU (die de lidstaten vertegenwoordigt) en het Europees Parlement (dat de burgers vertegenwoordigt). EUD levert de Europese Commissie voortdurend input om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van de Commissie rekening houden met doven.

Door samen te werken met de Europese Commissie en de Commissie te voorzien van input voor beleidsontwikkeling draagt EUD bij aan empirisch onderbouwde regelgeving, beleid en hervormingen op EU-niveau. EUD is ook lid van het gehandicaptenplatform van de Europese Commissie.