Komisia EÚ

Európska komisia (EK) pripravuje právne predpisy na prijatie Radou EÚ (zastupujúcou členské krajiny) a Európskym parlamentom (zastupujúcim občanov). EUD neustále poskytuje Európskej komisii podnety, aby sa zabezpečilo, že práca Komisie bude zahŕňať aj nepočujúce osoby.

Spoluprácou s Európskou komisiou a poskytovaním jej podkladov pre tvorbu politík prispieva EUD k regulácii, politikám a reformám na úrovni EÚ založeným na dôkazoch. EUD je tiež členom platformy Európskej komisie pre zdravotné postihnutie.