Комисията на ЕС

Европейската комисия (ЕК) подготвя законодателството за приемане от Съвета на ЕС (представляващ страните членки) и от Европейския парламент (представляващ гражданите). EUD постоянно предоставя на Европейската комисия информация, за да гарантира, че работата на Комисията включва глухите хора.

Като си сътрудничи с Европейската комисия и предоставя на Комисията информация за разработването на политики, EUD допринася за основани на доказателства регламенти, политики и реформи на равнище ЕС. EUD е член и на Платформата за хората с увреждания на Европейската комисия.