ES Komisija

Eiropas Komisija (EK) sagatavo tiesību aktus pieņemšanai ES Padomē (kas pārstāv dalībvalstis) un Eiropas Parlamentā (kas pārstāv pilsoņus). EUD pastāvīgi sniedz Eiropas Komisijai informāciju, lai nodrošinātu, ka Komisijas darbā tiek iesaistītas nedzirdīgas personas.

Sadarbojoties ar Eiropas Komisiju un sniedzot Komisijai ieguldījumu politikas izstrādē, EUD sekmē uz pierādījumiem balstītu regulējumu, politiku un reformas ES līmenī. EUD ir arī Eiropas Komisijas Invaliditātes platformas dalībniece.