Workshops

EUD-workshops fokuserer på forskellige emner, der er vigtige for døve. Formålet med workshopperne er at fremme den gensidige læring mellem de nationale døveorganisationer og mellem EU og det nationale niveau.