Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

Workshop om jernbanerejser for brugere og passagerer

Den 6. oktober 2021 deltog EUD i en deltagerworkshop med titlen "Undersøgelse for Europa-Kommissionen om den sociale dimension af det fremtidige EU-transportsystem for brugere og passagerer. Den blev afholdt i samarbejde med Europa-Kommissionen (GD MOVE - Enheden for sociale aspekter, passagerrettigheder og lige muligheder) og Steer Group og havde til formål at kortlægge de udfordringer og muligheder, som digitaliseringen af transportsystemet giver med hensyn til prisbillighed, pålidelighed og tilgængelighed. Derudover søgte workshoppen at gennemgå og foreslå mulige løsninger, der sætter brugerne i centrum for fremtidens transportsystem, så fordelene ved det kan nå ud til alle samfundsgrupper.

Elisabeth Kotthaus, leder af kontoret for mobilitet og transport i Europa-Kommissionen, åbnede konferencen og talte om den strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet, som Kommissionen vedtog i december 2020. Inden for strategien fremhævede Kotthaus flagskib 9, som fokuserer på at gøre mobilitet retfærdig og retfærdig for alle. Pandemiens økonomiske chok viste behovet for økonomisk overkommelig, tilgængelig og retfærdig mobilitet for togpassagerer. Kotthaus sluttede med at minde deltagerne om Kommissionens forpligtelse til at integrere ligestilling i alle sine transportrelaterede politikker for at sikre, at ingen bliver ladt tilbage.

Workshoppens første møde handlede om udkast til anbefalinger om etablering af en inkluderende tilgang til at imødekomme alle passagerers regionale og nationale behov, herunder handicappedes. Disse anbefalinger er baseret på tre søjler: styring, engagement og data. Steer Group, det konsulentfirma, som Europa-Kommissionen havde valgt, præsenterede anbefalingerne. Under gruppedrøftelsen sagde EUD's politiske assistent Toju Popo, at der skal være forbindelser mellem politikken på EU-plan og nationalt plan om levering af rejseinformation på nationale tegnsprog, og at dette bør være en fast bestanddel og ikke blot en midlertidig foranstaltning i en nødsituation. Pandemien har sat fokus på de kommunikationsbarrierer, som døve togpassagerer står over for.

På denne workshop var det nyttigt at lære, hvordan Kommissionen forsøger at gøre mobiliteten retfærdig for alle passagerer, herunder handicappede passagerer. Mange af deltagerne kom fra den private sektor og civilsamfundet, og Kommissionen fik en bedre forståelse af, hvorfor der er behov for langt bedre tilgængelighed i forbindelse med jernbanetransport. De anbefalinger til brugere og passagerer, der skal fremlægges senere i år, kan føre til nogle varige ændringer.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold