Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Rautatieliikennettä käyttäjille ja matkustajille käsittelevä seminaari

Lokakuun 6. päivänä 2021 EUD osallistui osallistavaan työpajaan nimeltään "Euroopan komissiolle tehty tutkimus EU:n tulevan liikennejärjestelmän sosiaalisesta ulottuvuudesta käyttäjien ja matkustajien kannalta".. Euroopan komissio (PO MOVE - sosiaalisista näkökohdista, matkustajien oikeuksista ja yhtäläisistä mahdollisuuksista vastaava yksikkö) ja Steer Group järjestivät sen yhdessä, ja sen tavoitteena oli kartoittaa liikennejärjestelmän digitalisoitumisen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia kohtuuhintaisuuden, luotettavuuden ja saavutettavuuden kannalta. Lisäksi työpajassa pyrittiin tarkastelemaan ja ehdottamaan mahdollisia ratkaisuja, joilla käyttäjät asetetaan tulevaisuuden liikennejärjestelmän keskiöön, jotta sen hyödyt tavoittaisivat kaikki yhteiskuntaryhmät.

Avauspuheenvuoron piti Euroopan komission liikkuvuus- ja liikenneyksikön päällikkö Elisabeth Kotthaus, joka kertoi kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiasta, jonka komissio hyväksyi joulukuussa 2020. Kotthaus korosti strategian lippulaivaa 9, jossa keskitytään tekemään liikkuvuudesta oikeudenmukaista ja tasapuolista kaikille. Pandemian aiheuttama taloudellinen shokki osoitti, että rautatieliikenteen matkustajille on tarjottava kohtuuhintaista, esteetöntä ja oikeudenmukaista liikkuvuutta. Lopuksi Kotthaus muistutti osallistujia komission sitoutumisesta tasa-arvon valtavirtaistamiseen kaikissa liikennepolitiikoissaan, jotta ketään ei jätettäisi syrjään.

Työpajan ensimmäisessä istunnossa käsiteltiin suositusluonnoksia osallistavan lähestymistavan luomiseksi kaikkien matkustajien, myös vammaisten, alueellisiin ja kansallisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Suositukset perustuvat kolmeen pilariin: hallinto, sitoutuminen ja tiedot. Euroopan komission valitsema konsulttiyritys Steer Group esitteli suositukset. Ryhmäkeskustelun aikana EUD:n poliittinen avustaja Toju Popo totesi, että EU:n ja kansallisen tason politiikkojen välillä on oltava yhteyksiä kansallisten viittomakielisten matkatietojen tarjoamisen osalta ja että näiden tietojen tarjoamisen olisi oltava pysyvä asia eikä vain väliaikainen toimenpide hätätilanteessa. Pandemia on tuonut esiin kuurojen junamatkustajien kohtaamat viestintäesteet.

Tässä osallistavassa työpajassa oli hyödyllistä kuulla, miten komissio pyrkii tekemään liikkuvuudesta oikeudenmukaista kaikille matkustajille, myös vammaisille. Monet osallistujista tulivat yksityiseltä sektorilta ja kansalaisyhteiskunnasta, ja komissio sai paremman käsityksen siitä, miksi rautatieliikenteen esteettömyyttä on parannettava huomattavasti. Käyttäjille ja matkustajille annettavat suositukset, jotka on määrä esittää myöhemmin tänä vuonna, voivat johtaa pysyviin muutoksiin.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön