Документи с позиции

EUD редовно разработва становища по актуални за общността на глухите теми. Позиционните документи се изготвят от секретариата на EUD и се одобряват от Общото събрание на EUD. Позиционните документи на EUD се изготвят след консултации с националните асоциации на глухите и отразяват общата гледна точка на европейската общност на глухите по определени теми.