Všeobecné pripomienky

EUD pravidelne prispieva k všeobecným komentárom výboru OSN pre CRPD, aby sa zabezpečilo, že budú odrážať perspektívu nepočujúcich. Všeobecný komentár je výklad ustanovení zmluvy o ľudských právach, tematických otázok alebo metód práce zmluvného orgánu.

Všeobecné pripomienky sa často snažia objasniť povinnosti zmluvných štátov podávať správy o určitých ustanoveniach a navrhnúť prístupy k vykonávaniu ustanovení zmluvy.