Apie mus

Briuselyje (Belgija) įsikūrusi EUD yra ne pelno siekianti Europos nevyriausybinė organizacija (ENGO), kurios nariai yra nacionalinės kurčiųjų asociacijos (NAD).

Europos kurčiųjų sąjunga (EUD) buvo įkurta 1985 m. Tai vienintelė viršvalstybinė organizacija, atstovaujanti kurtiesiems Europos lygmeniu, ir viena iš nedaugelio Europos kurčiųjų organizacijų, atstovaujančių asociacijoms iš visų 27 ES valstybių narių, taip pat Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės. EUD siekia užmegzti ir palaikyti ES lygmens dialogą su jai giminingomis institucijomis ir pareigūnais, konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su savo narėmis NDK. EUD yra visateisė Europos neįgaliųjų forumo (EDF) narė ir Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) regioninė bendradarbiaujanti narė, sprendžianti pasaulinės svarbos klausimus, taip pat turi dalyvio statusą Europos Taryboje (ET). 

EUD gauna . Programa "Piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės" (CERV). CERV programa siekiama remti ir plėtoti atvirą, teisėmis grindžiamą, demokratinę, lygią ir įtraukią visuomenę, grindžiamą teisinės valstybės principu. Tai apima gyvybingą ir įgalintą pilietinę visuomenę, skatinant žmonių demokratinį, pilietinį ir socialinį dalyvavimą ir puoselėjant turtingą Europos visuomenės įvairovę, pagrįstą mūsų bendromis vertybėmis, istorija ir atmintimi.

EUD siekia, kad kurtieji visoje Europoje būtų lygūs tiek viešajame, tiek asmeniniame gyvenime. Pagrindiniai tikslai, kuriuos ji nori įgyvendinti, yra šie: teisės vartoti vietinę gestų kalbą pripažinimas, įgalinimas bendraujant ir informuojant, lygybė švietimo ir užimtumo srityse.

EUD dokumentinis filmas (40 min.)